En hest som skal jobbe hardt er avhengig av gode og friske ben og høver.
 

Mon tro om dette er gode høver og traske rundt på  en hel dag?


Slik tar du vare på hestens høver:


 


Overraskende mange hester har problemer med å bli handtert, spesielt kan det å løfte bena på disse være svært krevende eller noen ganger umulig. Som hesteeier er det ditt ansvar å sørge for at hesten er trent på å bli håndtert. Dersom hesten er redd for å bli berørt på bena er det ditt ansvar å sørge for at det blir trent på dette. Et godt hovstell betinger at du har mulighet til å undersøke og behandle hestens høver.


Hestens livsstil er avgjørende for hovkvaliteten. Sørg for godt fòr, nok og riktig mosjon, gode og tilpassede utearealer.


Boksens bunn er viktig for hovens kvalitet og konsistens. Sørg for at boksens bunn ikke er for hard eller bløt, for fuktig eller for tørr.


Sjekk høvene daglig.


Plei høvene daglig, men ikke overdriv pleien da dette kan frata hovens dens naturlige funksjon. Skrap forsiktig ut av hoven daglig. Ikke skrap for hardt på sålen da denne er med på å bevare hovens konsistens. Ikke press hovskrapen opp i strålefurene, da det slik er lett å skade huden der og på denne måten fremprovosere sur stråle.


Bruk av hovolje/hovfett må ikke overdrives da dette kan endre hovens konsistens. Dersom hovolje/hovfett skal påføres, skal dette helst gjøres etter vask før hoven er helt tørr


Ikke vær redd for å la hesten gå litt i søle. I moderate mengder vil den våte jorden gi en perfekt skuring og rensing av hoven. Snø er enda bedre for høvene og sørg for at hesten har mulighet til å boltre seg i snøen i løpet av vinteren.


Ved mistanke om problemer med hoven, kontakt hovslager og/eller veterinær. La disse legge opp et behandlingsregime ved eventuelle sykdommer i hoven.


Sørg for at hesten blir skodd av en god hovslager når det trengs. La hovveksten bestemme når dette er og ikke lommeboka.